admin

Две многофамилни жилищни сгради с офиси и подземен гараж

Комплекс от две многофамилни жилищни сгради с офиси и общ подземен гараж. Самостоятелни отоплителни инсталации за всеки апартамент с газови стенни двуконтурни кондензни котли и алуминиеви глидерни радиатори. Общообменна гаражна вентилация.

Еднофамилна жилищна сграда, Панчарево

Уютна и стилна еднофамилна жилищна сграда. Централна отоплителна система с топлоизточник котел на пелети. Консуматорите са дизайнерски отоплителни тела “JAGA” и подово отопление. За БГВ нужди е предвиден 300л. бойлер. Водата в него се подгрява основно чрез пелетният котел, но и чрез 3бр. плоски селективни слънчеви колектори.

Еднофамилна жилищна сграда, Габрово

Централна отоплителна система с топлоизточник котел на пелети. Консуматорите са aлуминиеви глидерни радиатори. За охлаждане се предвиждат моносплит климатизатори “GREE” – 2бр. за висок стенен монтаж и 1бр. за скрит канален. За БГВ нужди е предвиден 800л. бойлер, подгряван от котела на биомаса.

Офис сграда, гр. Хасково

Двуетажна офис сграда за нуждите на логистична компания Високофективна двутръбна система на директно изпарение с променлив дебит на хладилният агент. Вентилационни рекуперативни блокове с “Counter flow” топлообменници.