admin

Магазин за хранителни стоки с топла точка, гишета за битови услуги и паркинг

Двутръбна водна система за отопление и охлаждане с канални и таванни вентилаторни конвектори. Вентилационни системи с рекуперативни блокове. Система за оползотворяване на отпадната топлина от кухненските вентилационни системи

Магазин за хранителни стоки с топла точка, гишета за битови услуги и паркинг Read More »

Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж

Самостоятелни водоогрейни кондензационни двуконтурни стенни котли за всеки апаратамент. Консуматорите са алуминиеви глидерни радиатори и лири. Моносплит климатизатори за охлаждане с вътрешни тела за висок стенен монтаж. Общообменна гаражна вентилация.

Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж Read More »

МЕХАНИЧНО-МОНТАЖЕН ЦЕХ СЪС СКЛАД ЗА СТОМАНЕНИ МАТЕРИАЛИ И МЕТАЛНА ПРОДУКЦИЯ

Самостоятелни системи на директно изпарение, тип моносплит климатизатор с вътрешни тела за канален монтаж. Въздухоразпределението чрез завихрящи дифузори. Осови и покривни вентилатори за механична вентилация.

МЕХАНИЧНО-МОНТАЖЕН ЦЕХ СЪС СКЛАД ЗА СТОМАНЕНИ МАТЕРИАЛИ И МЕТАЛНА ПРОДУКЦИЯ Read More »

Магазин за промишлени стоки Mr.Bricolage

Високоефективна система на директно изпарение с променлив дебит на хладилният агент (двутръбна) за търговска зала. Офиси и приемни помещения – моносплит климатизатори с високостенни вътрешни тела. Приточно-смукателна вентилация  с три рекуперативни вентилационни блока. 5бр. покривни вентилатори за ВСОДТ

Магазин за промишлени стоки Mr.Bricolage Read More »

Две многофамилни жилищни сгради с офиси и подземен гараж

Комплекс от две многофамилни жилищни сгради с офиси и общ подземен гараж. Самостоятелни отоплителни инсталации за всеки апартамент с газови стенни двуконтурни кондензни котли и алуминиеви глидерни радиатори. Общообменна гаражна вентилация.

Две многофамилни жилищни сгради с офиси и подземен гараж Read More »

Еднофамилна жилищна сграда, Панчарево

Уютна и стилна еднофамилна жилищна сграда. Централна отоплителна система с топлоизточник котел на пелети. Консуматорите са дизайнерски отоплителни тела “JAGA” и подово отопление. За БГВ нужди е предвиден 300л. бойлер. Водата в него се подгрява основно чрез пелетният котел, но и чрез 3бр. плоски селективни слънчеви колектори.

Еднофамилна жилищна сграда, Панчарево Read More »

Еднофамилна жилищна сграда, Габрово

Централна отоплителна система с топлоизточник котел на пелети. Консуматорите са aлуминиеви глидерни радиатори. За охлаждане се предвиждат моносплит климатизатори “GREE” – 2бр. за висок стенен монтаж и 1бр. за скрит канален. За БГВ нужди е предвиден 800л. бойлер, подгряван от котела на биомаса.

Еднофамилна жилищна сграда, Габрово Read More »

Офис сграда, гр. Хасково

Двуетажна офис сграда за нуждите на логистична компания Високофективна двутръбна система на директно изпарение с променлив дебит на хладилният агент. Вентилационни рекуперативни блокове с “Counter flow” топлообменници.

Офис сграда, гр. Хасково Read More »