Инженерно проектиране

по част ОВК, ВиК, Газификация и Електрическа

Отопление, вентилация и климатизация (ОВК)

Предлагаме висококачествени проектантски и консултантски решения за отоплението, вентилацията и климатизацията на Вашата жилищна, обществена или промишлена сграда.

Ние работим усилено за да сме сигурни, че Вашият проект е не само креативна идея, а инвестиция с възвръщаемост.

ВиК, Електро и Газификация

"СмартМЕП" ЕООД разполага с екип от висококвалифицирани и опитни проектанти, които изготвят проекти в целият спектър на инженерното проектиране - ВиК, Електро и Газификация.

Целта ни е да намерим оптимално решение за всеки конкретен случай, съобразен с особеностите на обекта и намеренията на Възложителя.

Аутсорсинг услуги

- MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) моделиране в Revit среда
- MEP координация в Revit/Nevisworks среда
- Преобразуване на CAD проекти в 3D Revit модел

Ние имаме опит в:

ОВК проектиране

Изготвяне на идейни, технически и работни проекти по части “Отопление, Вентилация и Климатизация” и “Енергийна ефективност”

Създаване на BIM (Revit) компоненти

  • Създаване Revit families  – оборудване, арматура и аксесоари за ОВК, ВиК, Електро и Газ инсталации
  •  

3D моделиране

Ние използваме вашите дизайнерски скици / чертежи, за да подготвим детайлни  чертежи и изометрични чертежи