Еднофамилна жилищна сграда, Габрово

Централна отоплителна система с топлоизточник котел на пелети. Консуматорите са aлуминиеви глидерни радиатори. За охлаждане се предвиждат моносплит климатизатори “GREE” – 2бр. за висок стенен монтаж и 1бр. за скрит канален. За БГВ нужди е предвиден 800л. бойлер, подгряван от котела на биомаса.

Галерия на проекта