Обществени

Магазин за хранителни стоки с топла точка, гишета за битови услуги и паркинг

Двутръбна водна система за отопление и охлаждане с канални и таванни вентилаторни конвектори. Вентилационни системи с рекуперативни блокове. Система за оползотворяване на отпадната топлина от кухненските вентилационни системи

Магазин за хранителни стоки с топла точка, гишета за битови услуги и паркинг Read More »

Магазин за промишлени стоки Mr.Bricolage

Високоефективна система на директно изпарение с променлив дебит на хладилният агент (двутръбна) за търговска зала. Офиси и приемни помещения – моносплит климатизатори с високостенни вътрешни тела. Приточно-смукателна вентилация  с три рекуперативни вентилационни блока. 5бр. покривни вентилатори за ВСОДТ

Магазин за промишлени стоки Mr.Bricolage Read More »

Магазин Фантастико Ф14 за хранителни стоки

Магазин за хранителни стоки с топла точка – бистро и зона за консумация, гишета за битови услуги и аптека Термопомпени въздухообработващи покривни централи с термодинамична рекуперация, високоефективни рекуперативни блокове, локални смукателни и компенсационни вентилации за кухня Архитектурно студио Cityscape

Магазин Фантастико Ф14 за хранителни стоки Read More »

Магазин Фантастико Ф12 за хранителни стоки

Магазин за хранителни стоки с топла точка – бистро/зона за консумация; гишета за битови услуги, аптека и абонатна станция Термопомпени въздухообработващи покривни централи с термодинамична рекуперация, високоефективни рекуперативни блокове, локални смукателни и компенсационни вентилации за кухня

Магазин Фантастико Ф12 за хранителни стоки Read More »

Магазин за хранителни стоки гр. Монтана

VRF двутръбна система за отопление и охлаждане, вентилация чрез вентилационни камери с ротационни топлообменници и високоефективни рекуперативни блокове, локални смукателни и компенсационни вентилации за кухня

Магазин за хранителни стоки гр. Монтана Read More »

Офис сграда, гр. Хасково

Двуетажна офис сграда за нуждите на логистична компания Високофективна двутръбна система на директно изпарение с променлив дебит на хладилният агент. Вентилационни рекуперативни блокове с “Counter flow” топлообменници.

Офис сграда, гр. Хасково Read More »