Магазин за хранителни стоки с топла точка, гишета за битови услуги и паркинг

Магазин за хранителни стоки с топла точка, гишета за битови услуги и паркинг

Двутръбна водна система за отопление и охлаждане с канални и таванни вентилаторни конвектори. Вентилационни системи с рекуперативни блокове. Система за оползотворяване на отпадната топлина от кухненските вентилационни системи

Архитектурно студио Cityscape

Галерия на проекта