Магазин за хранителни стоки с топла точка –  ХАСКО

Магазин за хранителни стоки с топла точка –  ХАСКО

VRF двутръбна система за отопление и охлаждане, вентилационна камера с ротационен топлообменник с ефективност 78% и секция на директно изпарение

Архитектурно студио Cityscape

Галерия на проекта