Проекти

Магазин за хранителни стоки с топла точка, гишета за битови услуги и паркинг

Двутръбна водна система за отопление и охлаждане с канални и таванни вентилаторни конвектори. Вентилационни системи с рекуперативни блокове. Система за оползотворяване на отпадната топлина от кухненските вентилационни системи

Магазин за хранителни стоки с топла точка, гишета за битови услуги и паркинг Read More »

Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж

Самостоятелни водоогрейни кондензационни двуконтурни стенни котли за всеки апаратамент. Консуматорите са алуминиеви глидерни радиатори и лири. Моносплит климатизатори за охлаждане с вътрешни тела за висок стенен монтаж. Общообменна гаражна вентилация.

Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж Read More »

МЕХАНИЧНО-МОНТАЖЕН ЦЕХ СЪС СКЛАД ЗА СТОМАНЕНИ МАТЕРИАЛИ И МЕТАЛНА ПРОДУКЦИЯ

Самостоятелни системи на директно изпарение, тип моносплит климатизатор с вътрешни тела за канален монтаж. Въздухоразпределението чрез завихрящи дифузори. Осови и покривни вентилатори за механична вентилация.

МЕХАНИЧНО-МОНТАЖЕН ЦЕХ СЪС СКЛАД ЗА СТОМАНЕНИ МАТЕРИАЛИ И МЕТАЛНА ПРОДУКЦИЯ Read More »

Магазин за промишлени стоки Mr.Bricolage

Високоефективна система на директно изпарение с променлив дебит на хладилният агент (двутръбна) за търговска зала. Офиси и приемни помещения – моносплит климатизатори с високостенни вътрешни тела. Приточно-смукателна вентилация  с три рекуперативни вентилационни блока. 5бр. покривни вентилатори за ВСОДТ

Магазин за промишлени стоки Mr.Bricolage Read More »

Две многофамилни жилищни сгради с офиси и подземен гараж

Комплекс от две многофамилни жилищни сгради с офиси и общ подземен гараж. Самостоятелни отоплителни инсталации за всеки апартамент с газови стенни двуконтурни кондензни котли и алуминиеви глидерни радиатори. Общообменна гаражна вентилация.

Две многофамилни жилищни сгради с офиси и подземен гараж Read More »

Еднофамилна жилищна сграда, Панчарево

Уютна и стилна еднофамилна жилищна сграда. Централна отоплителна система с топлоизточник котел на пелети. Консуматорите са дизайнерски отоплителни тела “JAGA” и подово отопление. За БГВ нужди е предвиден 300л. бойлер. Водата в него се подгрява основно чрез пелетният котел, но и чрез 3бр. плоски селективни слънчеви колектори.

Еднофамилна жилищна сграда, Панчарево Read More »

Високоетажна жилищна сграда – девет етажа с преход в етажността, с офиси и подземен гараж

Самостоятелни отоплителни инсталации за всеки апартамент с газови стенни двуконтурни кондензни котли с отоплителни тела “Jaga”, смукателна гаражна вентилация

Високоетажна жилищна сграда – девет етажа с преход в етажността, с офиси и подземен гараж Read More »

Жилищна сграда с апартаменти, магазин, кафе-аперитив и подземни гаражи

Самостоятелни високоефективни термопомпени системи “MITSUBISHI” с възможност за работа с вода и хладилен агент; Отоплителни тела “Jaga”; Самостоятелна вентилационна рекуперативна система за кафе-аперитив; Смукателна гаражна вентилация

Жилищна сграда с апартаменти, магазин, кафе-аперитив и подземни гаражи Read More »

Магазин Фантастико Ф14 за хранителни стоки

Магазин за хранителни стоки с топла точка – бистро и зона за консумация, гишета за битови услуги и аптека Термопомпени въздухообработващи покривни централи с термодинамична рекуперация, високоефективни рекуперативни блокове, локални смукателни и компенсационни вентилации за кухня Архитектурно студио Cityscape

Магазин Фантастико Ф14 за хранителни стоки Read More »