Офис сграда, гр. Хасково

Двуетажна офис сграда за нуждите на логистична компания

Високофективна двутръбна система на директно изпарение с променлив дебит на хладилният агент. Вентилационни рекуперативни блокове с “Counter flow” топлообменници.

Галерия на проекта