Услуги

Revit дизайн и BIM (информационно моделиране на сгради)

Създаване на проектни компоненти в BIM среда

Услуги за 3D моделиране

Commercial Heating Unit Installation in a Warehouse

Отопление, вентилация и климатизация (ОВК)/HVAC

Консултация

Документация