Магазин за промишлени стоки Mr.Bricolage

Високоефективна система на директно изпарение с променлив дебит на хладилният агент (двутръбна) за търговска зала. Офиси и приемни помещения – моносплит климатизатори с високостенни вътрешни тела. Приточно-смукателна вентилация  с три рекуперативни вентилационни блока. 5бр. покривни вентилатори за ВСОДТ

Архитектурно студио Cityscape

Галерия на проекта