Индустриални

МЕХАНИЧНО-МОНТАЖЕН ЦЕХ СЪС СКЛАД ЗА СТОМАНЕНИ МАТЕРИАЛИ И МЕТАЛНА ПРОДУКЦИЯ

Самостоятелни системи на директно изпарение, тип моносплит климатизатор с вътрешни тела за канален монтаж. Въздухоразпределението чрез завихрящи дифузори. Осови и покривни вентилатори за механична вентилация.

МЕХАНИЧНО-МОНТАЖЕН ЦЕХ СЪС СКЛАД ЗА СТОМАНЕНИ МАТЕРИАЛИ И МЕТАЛНА ПРОДУКЦИЯ Read More »

Скинатик, гр. Казанлък

Дестилерия за етерично маслени култури, цех за производство на козметични продукти с шоурум и офис сграда VRF двутръбна система за отопление и охлаждане на офис сградата; Вентилация чрез вентилационна камера с ротационен топлообменник; Водоохлаждащ въздухоохлаждаем агрегат и топловъздушни апарати за производствената сграда

Скинатик, гр. Казанлък Read More »