Високоетажна жилищна сграда – девет етажа с преход в етажността, с офиси и подземен гараж

Високоетажна жилищна сграда – девет етажа с преход в етажността, с офиси и подземен гараж

Самостоятелни отоплителни инсталации за всеки апартамент с газови стенни двуконтурни кондензни котли с отоплителни тела “Jaga”, смукателна гаражна вентилация

Галерия на проекта