Скинатик, гр. Казанлък

Дестилерия за етерично маслени култури, цех за производство на козметични продукти с шоурум и офис сграда

VRF двутръбна система за отопление и охлаждане на офис сградата; Вентилация чрез вентилационна камера с ротационен топлообменник; Водоохлаждащ въздухоохлаждаем агрегат и топловъздушни апарати за производствената сграда

Галерия на проекта